Home :: HP Workstation :: Z8 Workstation

Z8 Workstation

รายการสินค้า


Z8G4-CTOZ801
รหัสสินค้า: HPI-4HJ56AV#Z801
Product Number Option Feature
Config ID:28996019   Z8G4-CTOZ801
Z3Z16AV   HP Z8 G4 WKS
Z5K65AV   Single Unit (Tower) Packaging
Z5L05AV   HP Z8 G4 90 1450W Chassis 100V/20A
2LH12AV AKL Windows 10 Pro 64 Workstations THAI
Z3Z50AV   Operating System Load to SATA/SAS
2DL64AV   Intel Xeon 4112 2.6 2400MHz 4C CPU
1AX83AV   32GB (2x16GB) DDR42666 ECC Registered 1CPU Memory
Z5J37AV   NVIDIA Quadro P4000 8GB (4)DP GFX
Z5J85AV   4TB 7200RPM SATA 3.5in Enterprise
1AX92AV AKL USB Business Slim Wired Keyboard THAI
1AK58AV   HP Optical USB Mouse
Z5K32AV   9.5mm DVD-Writer 1st ODD
Z5J17AV   Base FIO 4xUSB3 TypeA
Z7X71AV   HP Remote Graphics Software (RGS) for Z
Z3Z31AV AB4 3/3/3 (material/labor/onsite) Warranty  SING
2XE95AV   No Adapters Needed
Z3Z35AV AKL HP Z8 G4 1450W/1700W Country Kit THAI
1NC53AV   HP Z8 Std Cooling Solution 1CPU

 


จำนวน
ราคาปกติ: 135,000.00 บาท
(ราคายังไม่รวมภาษี)

Workstation HP Z8 G4 (CTOZ802)
รหัสสินค้า: HPI-4HJ56AV#Z802
Product Number Option Feature
Config ID:29952281   Z8G4-CTOZ802
4HJ56AV   HP IDS Z8 G4 WKS
Z5K65AV   Single Unit (Tower) Packaging
4HJ59AV   HP Z8 G4 90 1450W APJ Chassis 100V/20A
2LH05AV AKL Windows 10 Pro 64 Workstations Plus THAI
Z3Z50AV   Operating System Load to SATA/SAS
2DL66AV   Intel Xeon 4114 2.2 2400MHz 10C CPU
4HQ69AV   32GB (2x16GB) DDR4 2666 DIMM ECC Registered 1CPU Memory APJ
Z5J37AV   NVIDIA Quadro P4000 8GB (4)DP GFX
Z5J85AV   4TB 7200RPM SATA 3.5in Enterprise
1AX92AV AKL USB Business Slim Wired Keyboard THAI
1AK58AV   HP Optical Wired Mouse USB
Z5K32AV   9.5mm DVD-Writer 1st ODD
Z5J17AV   Base FIO 4xUSB3 TypeA
Z7X71AV   HP Remote Graphics Software (RGS) for Z
Z3Z31AV AB4 3/3/3 (material/labor/onsite) Warranty SING
2XE95AV   No Adapters Needed
Z3Z35AV AKL HP Z8 G4 1450W/1700W Country Kit THAI
1NC53AV   HP Z8 Std Cooling Solution 1CPU

 


จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)