Home :: HP Workstation :: Z8 Workstation

Z8 Workstation

รายการสินค้า

  •  per page

Z840 Tower Workstation-CTO8403
รหัสสินค้า: Z840 - CTO8403
  • Z840 - CTO8403
  • HP Z640 Workstation
  • HP Single Unit Packaging
  • HP Z640 925W 90 Percent Efficient Chassis
  • Windows 8.1 Pro 64 downgrade to Windows 7 Pro 64 INDO
  • Operating System Load to SATA/SAS
  • Windows 7 Professional 64-bit OS DVD + Driver DVD INDO
  • Intel Xeon E5-2620v3 2.4 1866 6C 1stCPU
  • 16GB DDR4-2133 (2x8GB) 1CPU Registered RAM
  • NVIDIA Quadro K2200 4GB DL-DVI(I)+2xDP 1st No cables included Graphics Special
  • 512GB SATA 1st Solid State Drive
  • 1TB 7200 RPM SATA 2nd Hard Drive
  • HP USB Keyboard THAI
  • HP USB 1000dpi Laser Mouse
  • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
  • HP 3/3/3 Warranty SING
  • HP Z640 Country Kit THAI
 

จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)

Z840 - CTO8404
รหัสสินค้า: CTO8404
Product Number Option Feature
Config ID:28512389   Z840 - CTO8404
F5G73AV   HP Z840 Workstation
G8U92AV   HP Single Unit Packaging
G8X50AV   HP Z840 1125W (1450W/200V) 90 Percent Efficient Chassis
2KW75AV AR6 Win 10 Pro 64 for Workstations Plus INDO
J9N96AV   Operating System Load to SATA/SAS
J6F73AV   Intel Xeon E5-2630v3 2.4 1866 8C 1stCPU
T9W01AV   32GB DDR4-2400 (2x16GB) 1CPU RegRAM
M6V45AV   NVIDIA Quadro M4000 8GB 4xDP 1st No cable included Graphics
J3K72AV   1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
G8U76AV AKL HP USB Keyboard THAI
G8U85AV   HP USB 1000dpi Laser Mouse
1HH59AV   9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
V8B19AV   HP Remote Graphics Software (RGS) for Z
F5G83AV AB4 HP 3/3/3 Warranty SING
F5G74AV AKL HP Z840 Country Kit THAI
G8X90AV   HP Single Processor Air Cooling Kit

 


จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)

Z8G4-CTOZ801
รหัสสินค้า: HPI-4HJ56AV#Z801
Product Number Option Feature
Config ID:28996019   Z8G4-CTOZ801
Z3Z16AV   HP Z8 G4 WKS
Z5K65AV   Single Unit (Tower) Packaging
Z5L05AV   HP Z8 G4 90 1450W Chassis 100V/20A
2LH12AV AKL Windows 10 Pro 64 Workstations THAI
Z3Z50AV   Operating System Load to SATA/SAS
2DL64AV   Intel Xeon 4112 2.6 2400MHz 4C CPU
1AX83AV   32GB (2x16GB) DDR42666 ECC Registered 1CPU Memory
Z5J37AV   NVIDIA Quadro P4000 8GB (4)DP GFX
Z5J85AV   4TB 7200RPM SATA 3.5in Enterprise
1AX92AV AKL USB Business Slim Wired Keyboard THAI
1AK58AV   HP Optical USB Mouse
Z5K32AV   9.5mm DVD-Writer 1st ODD
Z5J17AV   Base FIO 4xUSB3 TypeA
Z7X71AV   HP Remote Graphics Software (RGS) for Z
Z3Z31AV AB4 3/3/3 (material/labor/onsite) Warranty  SING
2XE95AV   No Adapters Needed
Z3Z35AV AKL HP Z8 G4 1450W/1700W Country Kit THAI
1NC53AV   HP Z8 Std Cooling Solution 1CPU

 


จำนวน
ราคาปกติ: 135,000.00 บาท
(ราคายังไม่รวมภาษี)

Workstation HP Z8 G4 (CTOZ802)
รหัสสินค้า: HPI-4HJ56AV#Z802
Product Number Option Feature
Config ID:29952281   Z8G4-CTOZ802
4HJ56AV   HP IDS Z8 G4 WKS
Z5K65AV   Single Unit (Tower) Packaging
4HJ59AV   HP Z8 G4 90 1450W APJ Chassis 100V/20A
2LH05AV AKL Windows 10 Pro 64 Workstations Plus THAI
Z3Z50AV   Operating System Load to SATA/SAS
2DL66AV   Intel Xeon 4114 2.2 2400MHz 10C CPU
4HQ69AV   32GB (2x16GB) DDR4 2666 DIMM ECC Registered 1CPU Memory APJ
Z5J37AV   NVIDIA Quadro P4000 8GB (4)DP GFX
Z5J85AV   4TB 7200RPM SATA 3.5in Enterprise
1AX92AV AKL USB Business Slim Wired Keyboard THAI
1AK58AV   HP Optical Wired Mouse USB
Z5K32AV   9.5mm DVD-Writer 1st ODD
Z5J17AV   Base FIO 4xUSB3 TypeA
Z7X71AV   HP Remote Graphics Software (RGS) for Z
Z3Z31AV AB4 3/3/3 (material/labor/onsite) Warranty SING
2XE95AV   No Adapters Needed
Z3Z35AV AKL HP Z8 G4 1450W/1700W Country Kit THAI
1NC53AV   HP Z8 Std Cooling Solution 1CPU

 


จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)

Z840 - E5-2630v3x2, 16GB, 256SSD, K4200 (4GB), W8.1D
รหัสสินค้า: Z840 - CTO8401
  • Z840 - CTO8401
  • HP Z840 Workstation
  • HP Single Unit Packaging
  • HP Z840 1125W 90 Percent Efficient Chassis
  • Win 10 Pro 64 Downgrade Win 7 64 INDO
  • Operating System Load to SATA/SAS
  • Windows 7 Professional 64-bit OS DVD + Driver DVD SING
  • Intel Xeon E5-2630v3 2.4 1866 8C 1stCPU
  • Intel Xeon E5-2630v3 2.4 1866 8C 2ndCPU
  • 16GB DDR4-2133 (2x8GB) 2CPU RegRAM
  • NVIDIA Quadro K4200 4GB DL-DVI(I)+2xDP 1st No cables included Graphics
  • 256GB SATA 1st Solid State Drive
  • HP USB Keyboard THAI
  • HP USB 1000dpi Laser Mouse
  • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
  • HP 3/3/3 Warranty SING
  • HP Z840 Country Kit THAI
  • HP Dual Processor Air Cooling Kit
• Free Remote Graphic Software (RGS)
• Free HP Performance Advisor Software (HPPA)
 

จำนวน
ราคาปกติ: 209,000.00 บาท
(ราคายังไม่รวมภาษี)

Z840 - E5-2640v3x2, 32GB, 256SSD, 3TB, K5200 (8GB), W8.1D
รหัสสินค้า: Z840 - CTO8402
Product Number Option Feature
Config ID:23486134   Z840 - CTO8402
F5G73AV   HP Z840 Workstation
G8U92AV   HP Single Unit Packaging
G8X50AV   HP Z840 1125W (1450W/200V) 90 Percent Efficient Chassis
2KW83AV AR6 Win 10 Pro 64 for Workstations Downgrade Win 7 64 Plus INDO
J9N96AV   Operating System Load to SATA/SAS
G9P47AV AR6 Windows 7 Professional 64-bit OS DVD + Driver DVD INDO
T9V08AV   Intel Xeon E5-2640v4 2.4 2133 10C 1stCPU
T9V26AV   Intel Xeon E5-2640v4 2.4 2133 10C 2ndCPU
T9W24AV   32GB DDR4-2400 (4x8GB) 2CPU RegRAM
M6V48AV   NVIDIA Quadro M5000 8GB DL-DVI(I)+4xDP 1st No cable included Graphics
J3K79AV   256GB SATA 1st Solid State Drive
J3K95AV   3TB 7200 RPM SATA 2nd Hard Drive
G8U76AV AKL HP USB Keyboard THAI
G8U85AV   HP USB 1000dpi Laser Mouse
F5G79AV   9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
V8B19AV   HP Remote Graphics Software (RGS) for Z
F5G83AV AB4 HP 3/3/3 Warranty SING
F5G74AV AKL HP Z840 Country Kit THAI
G8X89AV   HP Dual Processor Air Cooling Kit

 


จำนวน
ราคาปกติ: 322,000.00 บาท
(ราคายังไม่รวมภาษี)

  •  per page