Home :: HP Workstation :: Z6 Workstation

Z6 Workstation

รายการสินค้า


[Z6G4-CTOZ602] WorkstationHP Z6 Xeon 4112 2.6GHz
รหัสสินค้า: HPI-4HJ64AV#Z602
HPI-4HJ64AV#Z602 Z6G4-CTOZ602
  HP IDS Z6 G4 WKS
  Single Unit (Tower) Packaging
  HP Z6 G4 90 1000W APJ Chassis
  Windows 10 Pro 64 Workstations THAI
  Operating System Load to SATA/SAS
  Intel Xeon 4112 2.6 2400MHz 4C CPU
  32GB (2x16GB) DDR4 2666 DIMM ECC Registered 1CPU Memory APJ
  AMD Radeon Pro WX 7100 8GB FH 4DP GFX
  4TB 7200RPM SATA 3.5in Enterprise
  USB Business Slim Wired Keyboard THAI
  HP Optical Wired Mouse USB
  9.5mm DVD-Writer 1st ODD
  Base FIO 4xUSB3 TypeA
  HP ZCentral Remote Boost 2020 SW for Z workstation
  3/3/3 (material/labor/onsite) Warranty SING
  No Adapters Needed
  HP Z6 G4 Country Kit THAI

 


จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)

WorkStation HP Z6 G4 (CTOZ601)
รหัสสินค้า: HPI-4HJ64AV#Z601
Product Number Option Feature
Config ID:29952061   Z6G4-CTOZ601
4HJ64AV   HP IDS Z6 G4 WKS
Z5H79AV   Single Unit (Tower) Packaging
4HJ66AV   HP Z6 G4 90 1000W APJ Chassis
2LH08AV AKL Windows 10 Pro 64 Workstations THAI
Z4H56AV   Operating System Load to SATA/SAS
2DL20AV   Intel Xeon 4112 2.6 2400MHz 4C CPU
4HQ47AV   32GB (2x16GB) DDR4 2666 DIMM ECC Registered 1CPU Memory APJ
Z5H06AV   NVIDIA Quadro P4000 8GB (4)DP GFX
Z5H42AV   4TB 7200RPM SATA 3.5in Enterprise
1AY26AV AKL USB Business Slim Wired Keyboard THAI
1AM10AV   HP Optical Wired Mouse USB
Z5H58AV   9.5mm DVD-Writer 1st ODD
Z5G89AV   Base FIO 4xUSB3 TypeA
Z7X84AV   HP Remote Graphics Software (RGS) for Z
Z3Z06AV AB4 3/3/3 (material/labor/onsite) Warranty SING
2XE93AV   No Adapters Needed
Z3Z05AV AKL HP Z6 G4 Country Kit THAI

 


จำนวน
ราคาปกติ: 109,000.00 บาท
(ราคายังไม่รวมภาษี)

[CTOZ603] Workstation HP Z6 Xeon 4210 2.2 2.4GHz
รหัสสินค้า: CTOZ603
  • Xeon 4210 2.2 2400MHz/32GB ECC/4TB SATA 7200/RTX 4000 8GB /DVD-Writer/W10Pro Workstation/3Yr Onsite

จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)