Home :: SEAGATE Internal HDD :: HDD 3.5" Storage IRONWOLF for NAS BOX

HDD 3.5" Storage IRONWOLF for NAS BOX

รายการสินค้า

  •  per page

SEAGATE IRONWOLF 1TB NAS HDD 5900RPM CACHE 64MB
รหัสสินค้า: ST1000VN002_3Y

SEAGATE IRONWOLF 1TB NAS HDD
Model : ST1000VN002_3Y
Vendor Code : ST1000VN002
SEAGATE IRONWOLF 1TB NAS HDD 5900RPM CACHE 64MB SATA 3YRS


Cache : 64MB
Capacity : 1 TB
Code Name : SEAGATE IRONWOLF PRO NAS HDD
Inteface : SATA (6Gb/S)
RPM : 5900
Type : 3.5-Inch
Warranty : 3YEARS

3 ปี+ ประกันกู้ข้อมูลฟรี 3 ปี


จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)

SEAGATE IRONWOLF 2TB NAS HDD 5900RPM CACHE 64MB
รหัสสินค้า: SGT-ST2000VN004

SEAGATE IRONWOLF 2TB NAS HDD 5900RPM CACHE 64MB SATA 3YRS
Model : ST2000VN004_3Y
Vendor Code : ST2000VN004
SEAGATE IRONWOLF 2TB NAS HDD 5900RPM CACHE 64MB SATA 3YRS


Cache : 64MB
Capacity : 2 TB
Code Name : SEAGATE IRONWOLF PRO NAS HDD
Inteface : SATA (6Gb/S)
RPM : 5900
Type : 3.5-Inch
Warranty : 3YEARS

 


จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)

SEAGATE IRONWOLF 3TB NAS HDD 5900RPM CACHE 64MB
รหัสสินค้า: SGT-ST3000VN007
* สำหรับใช้งานบน Network-Attached Storage (NAS)
* ขนาดฮาร์ดดิสก์ 3.5 นิ้ว
* ขนาดความจุ 3TB
* ติดตั้งได้ 1-8 ลูกพร้อมกัน
* ความทนทานต่อการเขียนข้อมูลถึง 180TB ต่อปี
* บริการ Rescue Service ในกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากปัญหาไวรัสหรืออื่น ๆ

*การรับประกัน*
* สินค้ารับประกัน 3 ปี

จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)

SEAGATE IRONWOLF 4TB NAS HDD 5900RPM CACHE 64MB
รหัสสินค้า: SGT-ST4000VN008

SEAGATE IRONWOLF 4TB NAS HDD
Model : ST4000VN008_3Y
Vendor Code : ST4000VN008
SEAGATE IRONWOLF 4TB NAS HDD 5900RPM CACHE 64MB SATA 3YRS


Cache : 64MB
Capacity : 4 TB
Code Name : SEAGATE IRONWOLF PRO NAS HDD
Inteface : SATA (6Gb/S)
RPM : 5900
Type : 3.5-Inch
Warranty : 3YEARS

 


จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)

SEAGATE IRONWOLF 6TB NAS HDD 7200RPM CACHE 256MB
รหัสสินค้า: ST6000VN0033_3Y
  • 6TB Storage Capacity

  • 3.5" Form Factor

  • SATA III 6 Gb/s Interface

  • 256MB Cache

  • 7200 rpm

  • Up to 210 MB/s Data Transfer Rate


จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)

SEAGATE IRONWOLF 8TB NAS HDD 7200RPM CACHE 256MB
รหัสสินค้า: SGT-ST8000VN004

ST8000VN004
Model : ST8000VN004_3Y
Vendor Code : ST8000VN004
SEAGATE IRONWOLF 8TB NAS HDD 7200RPM CACHE 256MB SATA 3YRS


Cache : 256MB
Capacity : 8TB
RPM : 7200
Warranty : 3Y

 


จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)

SEAGATE IRONWOLF 10TB NAS HDD 7200RPM CACHE 256MB
รหัสสินค้า: ST10000VN0008_3Y

ST10000VN0008
Model : ST10000VN0008_3Y
Vendor Code : ST10000VN0008
SEAGATE IRONWOLF 10TB NAS HDD 7200RPM CACHE 256MB SATA 3YRS


Cache : 256MB
Capacity : 10TB
RPM : 7200
Warranty : 3Y

 


จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)

SEAGATE IRONWOLF 12TB NAS HDD 7200RPM CACHE 256MB
รหัสสินค้า: ST12000VN0008_3Y

ST12000VN0008_3Y
Model : ST12000VN0008_3Y
Vendor Code : ST12000VN0008
SEAGATE IRONWOLF 12TB NAS HDD 7200RPM CACHE 256MB SATA 3YRS


Cache : 256MB
Capacity : 12TB
Type : 3.5″ SATA 6Gb/S
RPM : 7200
Warranty : 5Y


จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)

SEAGATE IRONWOLF 14TB NAS HDD 7200RPM CACHE
รหัสสินค้า: ST14000VN0008_3Y

ST14000VN0008_3Y
Model : ST14000VN0008_3Y
Vendor Code : ST14000VN0008
SEAGATE IRONWOLF 14TB NAS HDD 7200RPM CACHE 256MB SATA 3YRS


Cache : 256 MB
Capacity : 14 TB
Code Name : SEAGATE IRONWOLF PRO NAS HDD
Inteface : SATA (6Gb/S)
RPM : 7200
Type : 3.5-Inch
Warranty : 5YEARS

 

 


จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)

  •  per page