Home :: Rack Cabinet :: 19" FR RACK ( Server Rack )

19" FR RACK ( Server Rack )

FR Rack มีมือจับแบบ Handle ทำให้ง่ายต่อการปิดเปิดประตู

รายการสินค้า

 •  per page

FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x60 cm.)
รหัสสินค้า: FR-6642
 • FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x60 cm.)
 • ประตูหน้า : บริเวณส่วนกลางเป็น Plastic Acrylic สีชา ความหนา 5 mm. มีรูระบายอากาศแบบ Capsule ด้านข้างทั้ง 2 ข้างของขอบประตูแนวตั้ง
 • ประตูหลัง ถูกออกแบบเป็นช่องระบายแบบ Capsule ทั้งฝา พร้อมกุญแจแบบ Turn Lock
 • ประตูหน้า-หลัง กุญแจแบบ Turn Lock บนล่าง

จำนวน
ราคาปกติ: 17,000.00 บาท
(ราคายังไม่รวมภาษี)

FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x60 cm.)
รหัสสินค้า: FR-6645
 • FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x60 cm.)
 • ประตูหน้า : บริเวณส่วนกลางเป็น Plastic Acrylic สีชา ความหนา 5 mm. มีรูระบายอากาศแบบ Capsule ด้านข้างทั้ง 2 ข้างของขอบประตูแนวตั้ง
 • ประตูหลัง ถูกออกแบบเป็นช่องระบายแบบ Capsule ทั้งฝา พร้อมกุญแจแบบ Turn Lock
 • ประตูหน้า-หลัง กุญแจแบบ Turn Lock บนล่าง

จำนวน
ราคาปกติ: 18,200.00 บาท
(ราคายังไม่รวมภาษี)

FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x80 cm.)
รหัสสินค้า: FR-6842
 • FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x80 cm.)
 • ประตูหน้า : บริเวณส่วนกลางเป็น Plastic Acrylic สีชา ความหนา 5 mm. มีรูระบายอากาศแบบ Capsule ด้านข้างทั้ง 2 ข้างของขอบประตูแนวตั้ง
 • ประตูหลัง ถูกออกแบบเป็นช่องระบายแบบ Capsule ทั้งฝา พร้อมกุญแจแบบ Turn Lock
 • ประตูหน้า-หลัง กุญแจแบบ Turn Lock บนล่าง

จำนวน
ราคาปกติ: 18,300.00 บาท
(ราคายังไม่รวมภาษี)

FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x80 cm.)
รหัสสินค้า: FR-6845
 • FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x80 cm.)
 • ประตูหน้า : บริเวณส่วนกลางเป็น Plastic Acrylic สีชา ความหนา 5 mm. มีรูระบายอากาศแบบ Capsule ด้านข้างทั้ง 2 ข้างของขอบประตูแนวตั้ง
 • ประตูหลัง ถูกออกแบบเป็นช่องระบายแบบ Capsule ทั้งฝา พร้อมกุญแจแบบ Turn Lock
 • ประตูหน้า-หลัง กุญแจแบบ Turn Lock บนล่าง

จำนวน
ราคาปกติ: 19,300.00 บาท
(ราคายังไม่รวมภาษี)

FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x100 cm.)
รหัสสินค้า: FR-6042
 • FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x100 cm.)
 • ประตูหน้า : บริเวณส่วนกลางเป็น Plastic Acrylic สีชา ความหนา 5 mm. มีรูระบายอากาศแบบ Capsule ด้านข้างทั้ง 2 ข้างของขอบประตูแนวตั้ง
 • ประตูหลัง ถูกออกแบบเป็นช่องระบายแบบ Capsule ทั้งฝา พร้อมกุญแจแบบ Turn Lock
 • ประตูหน้า-หลัง กุญแจแบบ Turn Lock บนล่าง

จำนวน
ราคาปกติ: 20,500.00 บาท
(ราคายังไม่รวมภาษี)

FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x90 cm.)
รหัสสินค้า: FR-6945
 • FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x90 cm.)
 • ประตูหน้า : บริเวณส่วนกลางเป็น Plastic Acrylic สีชา ความหนา 5 mm. มีรูระบายอากาศแบบ Capsule ด้านข้างทั้ง 2 ข้างของขอบประตูแนวตั้ง
 • ประตูหลัง ถูกออกแบบเป็นช่องระบายแบบ Capsule ทั้งฝา พร้อมกุญแจแบบ Turn Lock
 • ประตูหน้า-หลัง กุญแจแบบ Turn Lock บนล่าง

จำนวน
ราคาปกติ: 23,000.00 บาท
(ราคายังไม่รวมภาษี)

FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x110 cm.)
รหัสสินค้า: FR-6142
 • FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x110 cm.)
 • ประตูหน้า : บริเวณส่วนกลางเป็น Plastic Acrylic สีชา ความหนา 5 mm. มีรูระบายอากาศแบบ Capsule ด้านข้างทั้ง 2 ข้างของขอบประตูแนวตั้ง
 • ประตูหลัง ถูกออกแบบเป็นช่องระบายแบบ Capsule ทั้งฝา พร้อมกุญแจแบบ Turn Lock
 • ประตูหน้า-หลัง กุญแจแบบ Turn Lock บนล่าง

จำนวน
ราคาปกติ: 21,000.00 บาท
(ราคายังไม่รวมภาษี)

FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x100 cm.)
รหัสสินค้า: FR-6045
 • FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x100 cm.)
 • ประตูหน้า : บริเวณส่วนกลางเป็น Plastic Acrylic สีชา ความหนา 5 mm. มีรูระบายอากาศแบบ Capsule ด้านข้างทั้ง 2 ข้างของขอบประตูแนวตั้ง
 • ประตูหลัง ถูกออกแบบเป็นช่องระบายแบบ Capsule ทั้งฝา พร้อมกุญแจแบบ Turn Lock
 • ประตูหน้า-หลัง กุญแจแบบ Turn Lock บนล่าง

จำนวน
ราคาปกติ: 21,400.00 บาท
(ราคายังไม่รวมภาษี)

FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x110 cm.)
รหัสสินค้า: FR-6145
 • FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 45U (60x110 cm.)
 • ประตูหน้า : บริเวณส่วนกลางเป็น Plastic Acrylic สีชา ความหนา 5 mm. มีรูระบายอากาศแบบ Capsule ด้านข้างทั้ง 2 ข้างของขอบประตูแนวตั้ง
 • ประตูหลัง ถูกออกแบบเป็นช่องระบายแบบ Capsule ทั้งฝา พร้อมกุญแจแบบ Turn Lock
 • ประตูหน้า-หลัง กุญแจแบบ Turn Lock บนล่าง

จำนวน
ราคาปกติ: 22,000.00 บาท
(ราคายังไม่รวมภาษี)

FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x80 cm.)
รหัสสินค้า: FR-8842
 • FR 19" PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x80 cm.)
 • ประตูหน้า : บริเวณส่วนกลางเป็น Plastic Acrylic สีชา ความหนา 5 mm. มีรูระบายอากาศแบบ Capsule ด้านข้างทั้ง 2 ข้างของขอบประตูแนวตั้ง
 • ประตูหลัง ถูกออกแบบเป็นช่องระบายแบบ Capsule ทั้งฝา พร้อมกุญแจแบบ Turn Lock
 • ประตูหน้า-หลัง กุญแจแบบ Turn Lock บนล่าง

จำนวน
ราคาปกติ: 24,000.00 บาท
(ราคายังไม่รวมภาษี)

 •  per page