Home :: Rack Premium :: 19"EXPORT RACK

19"EXPORT RACK

รายการสินค้า

 •  per page

19"PREMIUM EXPORT RACK 15U,(60x60CM.)
รหัสสินค้า: S3-60615
 • 19"PREMIUM EXPORT RACK 15U,(60x60CM.)WxDXH 60x60x85
 • หลังคาด้านบนติดพัดลมระบายอากาศได้
 • ฝาด้านล่างมีมือจับ พร้อมกลอนสลักสปริง
 • ประตูหลังมีช่องระบายอากาศด้านล่างเจาะรูแบบหลายแนวตั้งสลับลายพร้อมแผงกรองฝุ่น
 • ฐานมีขนาดเท่ากับตัวตู้และมีช่องร้อยสาย แบบบานสไลด์
 • ขาตั้งปรับเอียงตามความลาดชันได้โดยอิสระ 180 องศา
 • ลูกล้อเป็นแบบ แป้นหมุน 360 องศา
 • บานพับ,กลอนสลักสปริง,กุญแจมีเครื่องหมายการค้า (นำเข้าจากเยอรมันนี)

จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)

19"PREMIUM EXPORT RACK 15U,(60x80CM.)
รหัสสินค้า: S3-60815
 • 19"PREMIUM EXPORT RACK 15U,(60x80CM.)WxDXH 60x80x85
 • หลังคาด้านบนติดพัดลมระบายอากาศได้
 • ฝาด้านล่างมีมือจับ พร้อมกลอนสลักสปริง
 • ประตูหลังมีช่องระบายอากาศด้านล่างเจาะรูแบบหลายแนวตั้งสลับลายพร้อมแผงกรองฝุ่น
 • ฐานมีขนาดเท่ากับตัวตู้และมีช่องร้อยสาย แบบบานสไลด์
 • ขาตั้งปรับเอียงตามความลาดชันได้โดยอิสระ 180 องศา
 • ลูกล้อเป็นแบบ แป้นหมุน 360 องศา
 • บานพับ,กลอนสลักสปริง,กุญแจมีเครื่องหมายการค้า (นำเข้าจากเยอรมันนี)

จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)

19"PREMIUM EXPORT RACK 27U,(60x60CM.)
รหัสสินค้า: S3-60627
 • 19"PREMIUM EXPORT RACK 27U,(60x60CM.)WxDXH 60x60x139
 • หลังคาด้านบนติดพัดลมระบายอากาศได้
 • ฝาด้านล่างมีมือจับ พร้อมกลอนสลักสปริง
 • ประตูหลังมีช่องระบายอากาศด้านล่างเจาะรูแบบหลายแนวตั้งสลับลายพร้อมแผงกรองฝุ่น
 • ฐานมีขนาดเท่ากับตัวตู้และมีช่องร้อยสาย แบบบานสไลด์
 • ขาตั้งปรับเอียงตามความลาดชันได้โดยอิสระ 180 องศา
 • ลูกล้อเป็นแบบ แป้นหมุน 360 องศา
 • บานพับ,กลอนสลักสปริง,กุญแจมีเครื่องหมายการค้า (นำเข้าจากเยอรมันนี)

จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)

19"PREMIUM EXPORT RACK 27U,(60x80CM.)
รหัสสินค้า: S3-60827
 • 19"PREMIUM EXPORT RACK 27U,(60x80CM.)WxDXH 60x80x139
 • หลังคาด้านบนติดพัดลมระบายอากาศได้
 • ฝาด้านล่างมีมือจับ พร้อมกลอนสลักสปริง
 • ประตูหลังมีช่องระบายอากาศด้านล่างเจาะรูแบบหลายแนวตั้งสลับลายพร้อมแผงกรองฝุ่น
 • ฐานมีขนาดเท่ากับตัวตู้และมีช่องร้อยสาย แบบบานสไลด์
 • ขาตั้งปรับเอียงตามความลาดชันได้โดยอิสระ 180 องศา
 • ลูกล้อเป็นแบบ แป้นหมุน 360 องศา
 • บานพับ,กลอนสลักสปริง,กุญแจมีเครื่องหมายการค้า (นำเข้าจากเยอรมันนี)

จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)

19"PREMIUM EXPORT RACK 27U,(60x90CM.)
รหัสสินค้า: S3-60927
 • 19"PREMIUM EXPORT RACK 27U,(60x90CM.)WxDXH 60x90x139
 • หลังคาด้านบนติดพัดลมระบายอากาศได้
 • ฝาด้านล่างมีมือจับ พร้อมกลอนสลักสปริง
 • ประตูหลังมีช่องระบายอากาศด้านล่างเจาะรูแบบหลายแนวตั้งสลับลายพร้อมแผงกรองฝุ่น
 • ฐานมีขนาดเท่ากับตัวตู้และมีช่องร้อยสาย แบบบานสไลด์
 • ขาตั้งปรับเอียงตามความลาดชันได้โดยอิสระ 180 องศา
 • ลูกล้อเป็นแบบ แป้นหมุน 360 องศา
 • บานพับ,กลอนสลักสปริง,กุญแจมีเครื่องหมายการค้า (นำเข้าจากเยอรมันนี)

จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)

19"PREMIUM EXPORT RACK 36U,(60x60CM.)
รหัสสินค้า: S3-60636
 • 19"PREMIUM EXPORT RACK 36U,(60x60CM.)WxDXH 60x60x179
 • หลังคาด้านบนติดพัดลมระบายอากาศได้
 • ฝาด้านล่างมีมือจับ พร้อมกลอนสลักสปริง
 • ประตูหลังมีช่องระบายอากาศด้านล่างเจาะรูแบบหลายแนวตั้งสลับลายพร้อมแผงกรองฝุ่น
 • ฐานมีขนาดเท่ากับตัวตู้และมีช่องร้อยสาย แบบบานสไลด์
 • ขาตั้งปรับเอียงตามความลาดชันได้โดยอิสระ 180 องศา
 • ลูกล้อเป็นแบบ แป้นหมุน 360 องศา
 • บานพับ,กลอนสลักสปริง,กุญแจมีเครื่องหมายการค้า (นำเข้าจากเยอรมันนี)

จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)

19"PREMIUM EXPORT RACK 39U,(60x60CM.)
รหัสสินค้า: S3-60639
 • 19"PREMIUM EXPORT RACK 39U,(60x60CM.)WxDXH 60x60x185
 • หลังคาด้านบนติดพัดลมระบายอากาศได้
 • ฝาด้านล่างมีมือจับ พร้อมกลอนสลักสปริง
 • ประตูหลังมีช่องระบายอากาศด้านล่างเจาะรูแบบหลายแนวตั้งสลับลายพร้อมแผงกรองฝุ่น
 • ฐานมีขนาดเท่ากับตัวตู้และมีช่องร้อยสาย แบบบานสไลด์
 • ขาตั้งปรับเอียงตามความลาดชันได้โดยอิสระ 180 องศา
 • ลูกล้อเป็นแบบ แป้นหมุน 360 องศา
 • บานพับ,กลอนสลักสปริง,กุญแจมีเครื่องหมายการค้า (นำเข้าจากเยอรมันนี)

จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)

19” PREMIUM EXPORT RACK 27U, (60x110CM.)
รหัสสินค้า: S3-61127
 • 19"PREMIUM EXPORT RACK 27U,(60x110CM.)WxDXH 60x110x139
 • หลังคาด้านบนติดพัดลมระบายอากาศได้
 • ฝาด้านล่างมีมือจับ พร้อมกลอนสลักสปริง
 • ประตูหลังมีช่องระบายอากาศด้านล่างเจาะรูแบบหลายแนวตั้งสลับลายพร้อมแผงกรองฝุ่น
 • ฐานมีขนาดเท่ากับตัวตู้และมีช่องร้อยสาย แบบบานสไลด์
 • ขาตั้งปรับเอียงตามความลาดชันได้โดยอิสระ 180 องศา
 • ลูกล้อเป็นแบบ แป้นหมุน 360 องศา
 • บานพับ,กลอนสลักสปริง,กุญแจมีเครื่องหมายการค้า (นำเข้าจากเยอรมันนี)

จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)

19"PREMIUM EXPORT RACK 42U,(60x60CM.)
รหัสสินค้า: S3-60642
 • 19"PREMIUM EXPORT RACK 42U,(60x60CM.)WxDXH 60x60x205
 • หลังคาด้านบนติดพัดลมระบายอากาศได้
 • ฝาด้านล่างมีมือจับ พร้อมกลอนสลักสปริง
 • ประตูหลังมีช่องระบายอากาศด้านล่างเจาะรูแบบหลายแนวตั้งสลับลายพร้อมแผงกรองฝุ่น
 • ฐานมีขนาดเท่ากับตัวตู้และมีช่องร้อยสาย แบบบานสไลด์
 • ขาตั้งปรับเอียงตามความลาดชันได้โดยอิสระ 180 องศา
 • ลูกล้อเป็นแบบ แป้นหมุน 360 องศา
 • บานพับ,กลอนสลักสปริง,กุญแจมีเครื่องหมายการค้า (นำเข้าจากเยอรมันนี)

จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)

19"PREMIUM EXPORT RACK 36U,(60x80CM.)
รหัสสินค้า: S3-60836
 • 19"PREMIUM EXPORT RACK 36U,(60x80CM.)WxDXH 60x60x179
 • หลังคาด้านบนติดพัดลมระบายอากาศได้
 • ฝาด้านล่างมีมือจับ พร้อมกลอนสลักสปริง
 • ประตูหลังมีช่องระบายอากาศด้านล่างเจาะรูแบบหลายแนวตั้งสลับลายพร้อมแผงกรองฝุ่น
 • ฐานมีขนาดเท่ากับตัวตู้และมีช่องร้อยสาย แบบบานสไลด์
 • ขาตั้งปรับเอียงตามความลาดชันได้โดยอิสระ 180 องศา
 • ลูกล้อเป็นแบบ แป้นหมุน 360 องศา
 • บานพับ,กลอนสลักสปริง,กุญแจมีเครื่องหมายการค้า (นำเข้าจากเยอรมันนี)

จำนวน
(ราคายังไม่รวมภาษี)

 •  per page