Home :: Rack Cabinet :: 19" CURVE RACK ( Server Rack )

19" CURVE RACK ( Server Rack )

รายการสินค้า


CURVE 19" HIGH PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x100 cm.)
รหัสสินค้า: HP-6042
 • CURVE 19" HIGH PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x100 cm.)
 • เป็นรุ่นที่ระบายความร้อนได้ดี และดีกว่าทุกรุ่นที่มีขายในปัจจุบัน
 • ประตูหน้า : มีลักษณะโค้งมีรูระบายอากาศ แบบรูกลม
 • ประตูหลัง แบบสองบานเปิดซ้ายขวา และมีรูระบายอากาศแบบรูกลม
 • ประตูหน้า-หลัง กุญแจเป็นแบบ HANDLE

จำนวน
ราคาปกติ: 32,000.00 บาท
(ราคายังไม่รวมภาษี)

CURVE 19" HIGH PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x110 cm.)
รหัสสินค้า: HP-6142
 • CURVE 19" HIGH PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (60x110 cm.)
 • เป็นรุ่นที่ระบายความร้อนได้ดี และดีกว่าทุกรุ่นที่มีขายในปัจจุบัน
 • ประตูหน้า : มีลักษณะโค้งมีรูระบายอากาศ แบบรูกลม
 • ประตูหลัง แบบสองบานเปิดซ้ายขวา และมีรูระบายอากาศแบบรูกลม
 • ประตูหน้า-หลัง กุญแจเป็นแบบ HANDLE
   

จำนวน
ราคาปกติ: 34,000.00 บาท
(ราคายังไม่รวมภาษี)

CURVE 19" HIGH PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x100 cm.)
รหัสสินค้า: HP-8042
 • CURVE 19" HIGH PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x100 cm.)
 • ประตูหน้า : มีลักษณะโค้งมีรูระบายอากาศ แบบรูกลม
 • ประตูหลัง แบบสองบานเปิดซ้ายขวา และมีรูระบายอากาศแบบรูกลม
 • ประตูหน้า-หลัง กุญแจเป็นแบบ HANDLE
   

จำนวน
ราคาปกติ: 36,000.00 บาท
(ราคายังไม่รวมภาษี)

CURVE 19" HIGH PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x110 cm.)
รหัสสินค้า: HP-8142
 • CURVE 19" HIGH PERFORATION EXPORT SERVER RACK 42U (80x110 cm.)
 • ประตูหน้า : มีลักษณะโค้งมีรูระบายอากาศ แบบรูกลม
 • ประตูหลัง แบบสองบานเปิดซ้ายขวา และมีรูระบายอากาศแบบรูกลม
 • ประตูหน้า-หลัง กุญแจเป็นแบบ HANDLE
   

จำนวน
ราคาปกติ: 37,000.00 บาท
(ราคายังไม่รวมภาษี)